Untitled Document
  หน้าหลัก ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
เมนูจัดการ
ปฏิทิน
สืบค้น
  รายงานการประชุม
  รายงานระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  ติดตามการนำเสนอวาระต่อที่ประชุม
แบบฟอร์มต่างๆ
เสนอวาระการประชุม
  แบบสรุปเรื่อง
  แบบแจ้งมติรับรองรายงาน
รหัสต่างๆ
  รหัสคณะ/หน่วยงาน
  ระเบียบวาระ
 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
   ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
80 คน
สถิติปีนี้
831 คน
สถิติทั้งหมด
7974 คน
วันที่เริ่มนับ 1 ต.ค. 56
รายงานสถิติผู้เข้าชม
 

พัฒนาโดย : ทัศนีย์ หนองกก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ข้อเสนอแนะ/มีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ webmaster โทร.045-353102 ภายใน 1502
  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190